Payroll Intelligence voor werkgevers en bemiddelaars. Door samen te werken met Blue Services kunt u gebruik maken van onze kennis van de flexbranche in het algemeen en van arbeidsrecht en salarisverwerking in deze branche in het bijzonder. De werkingssfeer van CAO’s, sectoraal verlonen, vakkrachten, ET-uitruil; we organiseren het op de manier zoals het moet.

We hebben veel verstand van payrolling, onze dienstverlening is persoonlijk, we zijn flexibel in werkafspraken én goed geprijsd.
Payroll intelligence dus.

Geen zorgen; wel de vruchten

Door gebruik te maken van onze dienstverlening beschikt u over het volle pallet van mogelijkheden zonder dat u de zorgen hiervan heeft. Dit regelen wij namelijk met plezier voor u.